Voorwaarden

1.       De artikel prijzen vermeld op deze website zijn in euro's inclusief  BTW, exclusief verzendkosten.  De verzendkosten binnen Nederland bedragen vanaf € 5.95 per bestelling, België € 12.50

2.         De levering geschied door vooruitbetaling of betaling via iDEAL.

             Voor meer informatie over iDEAL kijk op: http://www.ideal.nl/betalen/

3.       Reclames binnen 8 dagen.

Indien de verpakking bij aankomst beschadigd is, moet u dit aangeven op de vrachtbrief en/of niet tekenen voor ontvangst, of de zending weigeren. Dit moet direct aan ons doorgeven worden. Indien dit niet gedaan wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden en kan de schade aan de artikelen niet op ons of de vervoerder verhaald worden.

5.       Wij behouden ons het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

6.       De afbeeldingen bij de producten kunnen afwijken, u kunt hier geen aanspraak op maken.

7.       Vervolgschade van wat voor aard dan ook niet op ons verhaald worden.

8.       Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34086384

 

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Herroepingsrecht Consumenten

 

Consumenten hebben het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons;

Verkeersleermiddelen Jansen v.o.f.

Oosteinderweg 347

1432 AX  Aalsmeer

tel. 0297 321863

email: admin@verkeersleermiddelen-jansen.nl

 

via een ondubbelzinnige verklaring bij voorkeur per e-mail (al dan niet door gebruikt te maken van het modelformulier) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij zullen u per omgaande een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u de betaling die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.".

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij verzoeken u de goederen zoveel mogelijk in de originele verpakking terug te sturen.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Deze kosten zullen ongeveer € 6.95 bedragen. (tarief PostNL 2015)

 

U bent slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zoals u ook in een fysieke winkel zou doen. Boeken mogen niet zichtbaar gebruikt zijn.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 

·         Leveringen waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen zoals Internet opleidingen en Examentrainingen

·         CD-roms e.d. waarvan de verzegeling verbroken is.

 

·         Zakelijke klanten. Zij dienen contact met ons op te nemen indien er reclames zijn.

 

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) U kunt het via copy/past in de email plakken.

 

- Aan

Verkeersleermiddelen Jansen v.o.f.

Oosteinderweg 347

1432 AX  Aalsmeer

email:  admin@verkeersleermiddelen-jansen.nl

 

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

 

.ProductImageContainer{position:relative;text-align:center;} .ProductImageCaption{clear:both;} .ProductImage,.ProductImage a{position:relative;} .ProductImage a{display:block;} .ProductImage a img{display:block;margin:0 auto;} .ThumbnailSliderContainer{position:relative;float:right;padding:5px 5px 5px 4px;line-height:100%;} .ThumbnailSlider .ThumbnailSliderItem{display:block;background-color:transparent;margin-bottom:5px;text-align:center;} .ThumbnailSliderMoreLink{text-decoration:underline;font-weight:bold;}

!